ABILITATE VERSUS APTITUDINE

BUCURESTI | 22 11 2016 | 3 SPEAKERI

Descrierea Evenimentului

Cum identificām cā avem un copil înalt abilitat? Instrumente clinice sau doar observare? Ce facem cu el? Ce fel de educaţie i se potrivește?

Conferinţele “PAPUCI MARI, papuci mici” sunt iniţiate de echipa Kleine Schule prin intermediul programului educaţional Gifted4All/Be SMART.

Conferinţele sunt organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București.

Fiecare membru al echipei noastre are o vastā experienţā în lucrul cu copiii și / sau cadrele didactice, respectiv pārinţii copiilor implicaţi. La început, fiecare dintre noi a experimentat din poziţia de pārinte cum este sā descoperi cā ai un copil diferit de standardele educaţionale impuse.  Apoi a urmat o perioadā de cāutari ale unor programe pentru dezvoltarea abilitāţilor copiilor proprii și așa am ajuns sā ne implicām chiar noi în dezvoltarea și implementarea unor proiecte și programe pilot.

În toatā aceastā perioadā am constatat cā pārinţii și cadrele didactice, atunci când aflā cā au copil înalt abilitat / “gifted”, nu știu cum sā-l îndrume, sunt dezorientaţi, tendinţa fiind sā testeze orice, în speranţa cā “mult” este “accelerare”. Aceasta se întâmplā fie din lipsā de informaţii, fie din cauza unor indrumāri greșite realizate de oameni nespecializaţi pe aceastā nișā, fie din dorinţa de a demonstra cā testele psihologice au avut dreptate și atunci încarcā programul copilului cu foarte multe activitāţi “academice” – concursuri, olimpiade, ore de pregātire – fārā a ţine seama de nevoile reale ale acestuia.

Când vorbim de nevoile copilului ne referim la rāspunsuri cu privire la trāirile pe care le are la școalā, în familie, cu prietenii; la nevoia de a explora natura și / sau domenii știinţifice; la dorinţa de a comunica, nu doar de a vorbi cu cei din jur; la nevoia de a primi rāspunsuri cu privire la competenţele profesionale atunci când devin conștienţi de aceste aspecte. Toate acestea nu se pot realiza decât cu adulţi preocupaţi și ei, la rândul lor, de cunoaștere personalā / profesionalā și aprofundare a gândirii complexe.

SPEAKERI

Anca Dobrean
Anca Dobrean
Daniela Ilioasa
Daniela Ilioasa
Simona Mitrea
Simona Mitrea

Programul Evenimentului

17:30 Primirea și înregistrarea participanților
18:00 Cuvânt de deschidere, Simona MITREA – Fondator Kleine Schule
18:15 Psih. Daniela ILIOASA
18:45 Conf. univ. dr. Anca DOBREAN
19:15 Q&A
19:30 Networking
20:00 Încheierea evenimentului

Program

În cadrul primei conferințe, din seria de șase, ne propunem să răspundem împreună cu invitații noștri la următoarele aspecte:

Care sunt semnalele că avem un copil înalt abilitat?
Cum îl putem identifica? Testare psihologică și / sau (doar) observare? Testare individuală sau de grup? Testare computerizată sau foaie-creion?
Cine poate realiza  aceste teste? Cine le poate aplica? Cum se face interpretarea testării? Cât de obiectivă sau de subiectivă este testarea?
Care sunt tendințele cercetării în această direcție? Pe ce anume se pune accent?
Ce facem cu copilul? Ce fel de educație i se potrivește?
“Gifted” este pedagogie, mișcare sau alternativă educațională?

PARTENERI