Știinţele sociale dezvoltā orizontul copiilor în domeniul umanitāţii. Prin intermediul cursurilor de scriere creativă, scenaristicădebate, public speaking, eticā, diplomaţie, management de proiect pentru copii, responsabilitate financiarā, management de proiect pentru adolescenți, implicare civicā, arta actorului, antreprenoriat, dezvoltare personala, emoțională, educație empatică, coaching și mentoring pe care le vor parcurge în cei doi ani de program, copiii și adolescenţii vor cālātori atât în interiorul lor, pentru potenţarea sau descoperirea unor noi abilitāţi, cât și în descoperirea unor domenii prin intermediul cārora vor dobândi noi competenţe – a învāţa sā înveţi și gândire criticā.

Public Speaking by Kleine Schule

Să ai cunoștințe din diverse domenii nu este totul. Să transmiți ceea ce știi e o artă care se învață. Public speaking-ul se învață cu răbdare și mult exercițiu. La cursul de tehnici de vorbit în public, copiii si-au exersat numeroase abilităţi: de dicţie, de comunicare nonverbală, elemente de psihologie a comunicării, de tehnici teatrale, managementul timpului etc.

Posted by Romanian Gifted School on Tuesday, January 22, 2019

Caravana generatiei Z la Colegiul national Iulia Hasdeu

Caravana generatiei Z s-a oprit azi la Colegiul National Iulia Hasdeu.

Posted by Romanian Gifted School on Friday, May 26, 2017