INSTRUCŢIUNI:

Se raporteazā fiecare item – de cātre pārinţi sau psiholog – la copilul / elevul evaluat, urmārindu-se INTENSITATEA, FRECVENŢA sau GRADUL DE ADECVARE ale caracteristicilor de mai jos, potrivit scalei.
Sursa: Institutul de Știinţe ale Educaţiei, Mihai Jigāu, 1993

 

 

 

1.Atât familia, cât și alţi adulţi au remarcat cele mai multe dintre calitāţile deosebite ale copilului.

1 out of 50