CREIERUL (supra)DO╦PAT

BUCURESTI | 15 02 2017 | 2 SPEAKERI | LOCURI LIMITATE

Creierul (supra)DO╦PAT: Cum aratā creierul copiilor cu abilitāţi înalte (supradotaţi)  din punct de vedere fiziologic și ce nevoi de învāţare au ei? Ce program educaţional li se potrivește?

Conferinţele “PAPUCI MARI, papuci mici” sunt iniţiate de echipa Kleine Schule prin intermediul programului educaţional Gifted4All/Be SMART.

Conferinţele sunt organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București.

Fiecare membru al echipei noastre are o vastā experienţā în lucrul cu copiii și / sau cadrele didactice, respectiv pārinţii copiilor implicaţi. La început, fiecare dintre noi a experimentat din poziţia de pārinte cum este sā descoperi cā ai un copil diferit de standardele educaţionale impuse.  Apoi a urmat o perioadā de cāutari ale unor programe pentru dezvoltarea abilitāţilor copiilor proprii și așa am ajuns sā ne implicām chiar noi în dezvoltarea și implementarea unor proiecte și programe pilot.

În toatā aceastā perioadā am constatat cā pārinţii și cadrele didactice, atunci când aflā cā au copil înalt abilitat / “gifted”, nu știu cum sā-l îndrume, sunt dezorientaţi, tendinţa fiind sā testeze orice, în speranţa cā “mult” este “accelerare”. Aceasta se întâmplā fie din lipsā de informaţii, fie din cauza unor indrumāri greșite realizate de oameni nespecializaţi pe aceastā nișā, fie din dorinţa de a demonstra cā testele psihologice au avut dreptate și atunci încarcā programul copilului cu foarte multe activitāţi “academice” – concursuri, olimpiade, ore de pregātire – fārā a ţine seama de nevoile reale ale acestuia.

Când vorbim de nevoile copilului ne referim la rāspunsuri cu privire la trāirile pe care le are la școalā, în familie, cu prietenii; la nevoia de a explora natura și / sau domenii știinţifice; la dorinţa de a comunica, nu doar de a vorbi cu cei din jur; la nevoia de a primi rāspunsuri cu privire la competenţele profesionale atunci când devin conștienţi de aceste aspecte. Toate acestea nu se pot realiza decât cu adulţi preocupaţi și ei, la rândul lor, de cunoaștere personalā / profesionalā și aprofundare a gândirii complexe.

SPEAKERI

Leon Zagrean
Leon ZagreanProfesor Universitar Doctor la Universitatea de Medicinā și Farmacie „Carol Davila”, departamentul de Știinţe Funcţionale, șef de catredā la disciplina Fiziologie și Neuroștiinţe Fundamentale si Președintele Societāţii Romane de Neuroștiinţe.
Oana Moșoiu
Oana MoșoiuLector Universitar în cadrul Facultāţii de Psihologie și Știinţele Educaţiei, Universitatea București, la Catedra de Pedagogie.
Simona Mitrea
Simona MitreaModerator

Programul Evenimentului

17:30 Primirea și înregistrarea participanților

18:00 Cuvânt de deschidere, Simona MITREA – Fondator Kleine Schule

18:15 Prof. Dr. Leon Zagrean

18:45 Lector Dr. Oana Moșoiu

19:15 Q&A

19:30 Networking

20:00 Încheierea evenimentului

Program

În cadrul celei de-a doua conferințe, din seria de șase, ne propunem să răspundem împreună cu invitații noștri la următoarele aspecte:

Cum învaţā acești copii? Ce le place sā înveţe și cum?
De ce au nevoie de programe de accelerare? Accelerare egal mai mult?
Ce înseamnā un program pentru acești copii – tutoring pentru performanţā școlarā sau mentoring pentru descoperirea potenţialului?
Care sunt tendintele cercetārii în aceastā direcţie? Pe ce anume se pune accent?
Cum funcţioneazā creierul acestor copii – fie cā vorbim de copii cu dificultāţi de învāţare: ADHD, ASPERGER, DISLEXIE sau de cei cu deficienţe fizice: AUZ, VAZ, MOTORII sau copii în “NORMALITATE”?
Cum ajungem la cunoaștere integratā?

PARTENERI