GIFTED FOR YOU

DESPRE PROIECT

Proiect finanțat prin programul ERASMUS+ al Comisiei Europe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România Nr. 2014–1–Ro01–KA201- 002957 (European best practices to support children with high potential and to access training for gifted children with disabilities – Gifted (for) You).

Proiectul a fost  implementat în perioada 2014-2016

Notă: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Agenției.

Sistemele clasice de învăţământ sunt bazate în primul rând pe principiul repetitivităţii a ceea ce i se predă elevului şi mai puţin pe mecanisme de gândire, de reflexivitate. Adesea auzim de situaţii în care copiii/adolescenţii sunt ridiculizaţi de colegi pentru lipsa de tact a profesorilor, care nu au o comunicare adecvată şi un stil de predare adaptat stilurilor de învăţare ale fiecărui elev. E şi firesc, ţinând cont că în şcolile de masă încă se practică efective mari de elevi. Dacă plecăm de la aceste realităţi şi adăugăm la colectivul clasei câţiva copii cu metacogniţie, cu sau fără dizabilităţi de văz, auz sau asperger, conştientizăm cât de dificil devine procesul de adaptare a predării centrate pe elev.

Diferenţa între abilităţile cognitive avansate şi o intensitate emoţională înaltă se îmbină pentru a crea experienţe interioare şi o conştiinţă care sunt calitativ diferite faţă de normă pentru aceşti copii /adolescenţi. Aceştia au nevoi educaţionale speciale în ceea ce priveşte educaţia parentală, mecanismul de învăţare şi consilierea pentru obţine dezvoltarea optimă.

Proiectul a reunit speciliști din mediul universitar românesc și european, școli de masă, școli pentru învățământul special (copii hipoacuzici și nevăzători), speciliști în elaborare curriculară pentru copii cu abilități înalte. Proiectul a avut ca finalitate crearea unor lecții pentru mediul on-line și offline.

Avantajele împletirii învăţării on-line  cu cele  off-line sunt multiple:

  • Raport de activitate în timp real.

    Acesta oferă părintelui şi cadrului didactic, de la şcoala frecventată de elev, o imagine realistă asupra procesului de învăţare a copilului/adolescentului;

  • Mentorat

    Atât pentru elev, cât şi pentru profesori;

  • Mecanisme de accelerare a gândirii şi a vitezei de reacţie prin accesul la lectiile de pe platforma de învăţare combinat cu temele de lucru de tip „portofoliu” şi „proiect”

  • Principii de evaluare a temelor bazate pe profilul individualizat, formarea de competenţe, calitatea muncii, comunicarea şi reflecţia;

  • Stimularea elevilor să lucreze cu planificări şi proceduri pentru atingerea obiectivelor;

  • Creşterea motivaţiei pentru învăţare şi pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale prin crearea de programe de tip „ucenicie” cu scopul de a creşte şansele unei înţelegeri autentice asupra „meseriilor”.

Platforma e-learning

ÎNSCRIE-TE AICI

ECHIPA

SIMONA MITREA

Manager Proiect,
Kleine Schule, România

FLORICA STOICA

Manager proiect Școala pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”

POPA ROXANA

 RÂMNICEANU IOANA

DUMITRAȘCU DANIELA

 KAZASHKA VESELA

Bulgaria

GAROVA NEDYALKA PETROVA

LEY JASNA

Croația

ZBIGNIEW ALEKSANDER BERESTECKI 

Polonia

MAZURA DOROTA

MOLDOVAN MIHAELA

Lector Univ Dr MOȘOIU OANA

NOEL ANTONIA

Trainer Metoda ESPERE

OANA ROGOZ

Psiholog, trainer, jurnalist

Profesor Univ Dr POPOVICI DORU

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

BRATU MARILENA

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

VERZA FLORIN

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

TĂUȘANCE VLAD

Trencadis, România

GHEȚE VLAD

Trencadis, România

FROHLICH ROBERT

Trencadis, România