LOBBY & ADVOCACY


Lobby & advocacy Romanian Gifted School

A. Soluții de creat pentru copiii cu abilități înalte

I. În Legea Educației, la Art. 57 sau 77, să se introducă un alineat care să le permită acestor copii să susțină examenul sumativ începând cu vârsta de 15 ani (vezi Legea Educației din Germania (Austria) 17, alin. (4) APOGrundStGy idF v. 22.07.2011, zuletzt geändert am 28.06.2018)

II. Crearea de programe de formare inițială a cadrelor didactice încă de pe băncile facultăților în psihopedagogia copiilor cu abilități înalte – identificare, intervenție, abordare educațională

B. Soluții existente pentru copiii cu abilități înalte

I. Echivalarea studiilor și a diplomelor

II. Echivalarea studiile efectuate în afara țării, precum și cele efectuate la unitățile de învățământ acreditate internațional care funcționează pe teritoriul României –conform Ordinului nr. 3.217 / 2018

III. Vezi principiile pe care se bazează Romanian Gifted School

Pentru mai multe detalii despre copiii gifted și documentul de poziție al Romanian Gifted School click aici.