MISIUNE, VIZIUNE, VALORI

MISIUNEA NOASTRĂ

Să descoperim profilul psihologic al ficărui copil – inteligența fluidă (cea figurală, logică) și inteligența cristalizată (cea dobandită prin limbaj), inteligența socială și emoțională, comportamentul. Pe baza tuturor acestor informații personalizăm procesul educațional.

Să educăm caracterul și să învățăm cunoștințe cu aplicabilitate practică, nu doar teoretică.

Educația este un proces care necesită o construcție a caracterului și a competențelor. Învățarea este abilitatea de a deține cunoștințe din diverse domenii și de a le combina într-un mod creativ, original, inovator. Combinația dintre cele două ajută copilul de astăzi, adultul de mâine să devină un mensch.

Dezvoltarea celor mai bune metode de educaţie diferenţiată împletite cu pedagogii şi metode de predare alternative.

Promovarea unor abordări educaţionale noi, transdisciplinare.
Promovarea educaţiei de excelenţă la nivel naţional prin intermediul tool-ului de învățare Renzulli Learning.

Reformarea o realizăm prin descoperirea de sine (testarea psihologică), implicarea în activități ce țin de domeniul de pasiune și motivarea pentru a cunoaștere (proiecte personale și de grup, competiții naționale și internaționale, voluntariat pentru diverse cauze, internship (14+)).

Cooperarea o realizăm prin parteneriate strategice naționale și internaționale.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Plecând de la cercetarea conform căreia doar 3% dintre copiii cu abilități înalte reușesc să se realizeze în viața de adult, dorim să realizăm pentru copiii de astăzi, adulţii de mâine cadrul prin care aceştia să-şi găsească independenţa şi să-şi dezvolte latura creativă şi potenţialul.

VALORILE NOASTRE

Testarea din punct de vedere comportamental și al coeficientul de inteligenţă cognitivă, emoţională, socială pentru a înţelege care este punctul de plecare in identificarea intereselor, abilităţilor, precum și a nevoilor individuale de educaţie ale fiecărui copil.

Învățarea continuă pe tot parcursul vieții. Pe lângă copii, implicăm și părinții, precum și cadrele didactice șă se specializeze și să afle cum se lucrează cu copiii cu abilități înalte.

Tutoring – încurajarea părinţilor în implicarea procesului educaţional al copiilor/adolescenţilor.

Mentoring – atât copiii/adolescenţii, cât și părinţii/profesorii au parte de susţinere în procesul de invăţare, respectiv predare, de către specialiști implicaţi în program, din diverse domenii (training, resurse umane, vânzări, relații publice, comunicare etc). Un mentor are rolul de a îndruma, de a consilia, sprijini în dezvoltarea potenţialului propriu, de a ghida mentee-ul spre dezvoltare, orienta spre soluţii, de a creea contexte  noi, de a facilita procesul de invăţare.

Accelerare pe verticală (se referă la copil) – creșterea motivației, a capacității de a-și înțelege propriul mecanism de învățare, a dobândirii de competențe transversale, a gândirii critice și orizontală (se referă la profesor) – care ține de adaptarea predării la stilul de învățare al elevului, a metodelor și a activităților propuse, evaluări calitative, leadership și cultură organizațională. Amândouă țin cont de informațiile primite la din testare.

Transdisciplinaritate – urmărim îmbinarea unor arii cât mai variate și dezvoltarea inteligenţelor multiple (adaptarea la cerinţele diferenţiate ale fiecărui copil în vederea maximizării potenţialului). Curriculum pentru copiii cu abilităţi înalte pleacă de la informaţiile pe care le deţinem despre domeniul pe care dorim să îl studiem coroborate cu informaţiile obţinute din testarea copilului – nivel IQ, EQ, stil-ul / -rile de invăţare şi nu de la conţinuturile şi compeţentele propuse de cadrul didactic.

Parenting – descoperirea adultului de astăzi prin autoanaliză; încurajarea cunoașterii personale pentru acceptarea și inţelegerea nevoilor propriilor copii.