NECONVENȚIONAL ÎN SISTEM CONVENȚIONAL


BUCURESTI | 29 MARTIE 2017 | 5 SPEAKERI | LOCURI LIMITATE

Neconvențional în sistem convențional. În cadrul acestei conferințe invitații vor discuta despre profilul profesorului şi despre ce înseamnă un program pentru copiii cu abilităţi înalte. Profesor extraordinar sau profesor bun? Mentor? Tutoring pentru performanță școlară sau mentoring pentru descoperirea potentialului?

Conferinţele “PAPUCI MARI, papuci mici” sunt iniţiate de echipa Kleine Schule prin intermediul programului educaţional Gifted4All/Be SMART.

Conferinţele sunt organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București.

Fiecare membru al echipei noastre are o vastā experienţā în lucrul cu copiii și / sau cadrele didactice, respectiv pārinţii copiilor implicaţi. La început, fiecare dintre noi a experimentat din poziţia de pārinte cum este sā descoperi cā ai un copil diferit de standardele educaţionale impuse.  Apoi a urmat o perioadā de cāutari ale unor programe pentru dezvoltarea abilitāţilor copiilor proprii și așa am ajuns sā ne implicām chiar noi în dezvoltarea și implementarea unor proiecte și programe pilot.

În toatā aceastā perioadā am constatat cā pārinţii și cadrele didactice, atunci când aflā cā au copil înalt abilitat / “gifted”, nu știu cum sā-l îndrume, sunt dezorientaţi, tendinţa fiind sā testeze orice, în speranţa cā “mult” este “accelerare”. Aceasta se întâmplā fie din lipsā de informaţii, fie din cauza unor indrumāri greșite realizate de oameni nespecializaţi pe aceastā nișā, fie din dorinţa de a demonstra cā testele psihologice au avut dreptate și atunci încarcā programul copilului cu foarte multe activitāţi “academice” – concursuri, olimpiade, ore de pregātire – fārā a ţine seama de nevoile reale ale acestuia.

Când vorbim de nevoile copilului ne referim la rāspunsuri cu privire la trāirile pe care le are la școalā, în familie, cu prietenii; la nevoia de a explora natura și / sau domenii știinţifice; la dorinţa de a comunica, nu doar de a vorbi cu cei din jur; la nevoia de a primi rāspunsuri cu privire la competenţele profesionale atunci când devin conștienţi de aceste aspecte. Toate acestea nu se pot realiza decât cu adulţi preocupaţi și ei, la rândul lor, de cunoaștere personalā / profesionalā și aprofundare a gândirii complexe.

SPEAKERI

Carol Stavila
Carol StavilaProfesor pe metoda Waldorf în sistem tradiţional
Cati Vlăduţ
Cati VlăduţProfesor senior în sistem britanic
Ana M. Marin
Ana M. MarinTrainer Public Speaking, Kleine Schule, Toastmasters IDEST
Oana Rogoz
Oana RogozPsiholog şi trainer dezvoltare personală, Kleine Schule
Daniela Ceredeev
Daniela CeredeevProfesor MERITO 2017, Premiul Mentor pentru Excelență în Educație – 2014

Programul Evenimentului

17:30 Primirea și înregistrarea participanților
18:00 Cuvânt de deschidere, Simona MITREA – Fondator Kleine Schule
18:15 Carol Stavila
18:35 Cati Vlăduţ
18:55 Ana M. Marin
19:15 Oana Rogoz
19:35 Daniela Ceredeev
19:45 Q&A
20:00 Încheierea evenimentului

Program

În cadrul celei de-a treia conferințe, din seria de șase, ne propunem să răspundem împreună cu invitații noștri la următoarele aspecte:

Cum învaţā acești copii? Ce le place sā înveţe și cum?
De ce au nevoie de programe de accelerare? Accelerare egal mai mult?

PARTENERI