ȘCOALĂ PENTRU COPII CU ABILITĂȚI ÎNALTE (2-19 ANI)

Povestea noastră începe în 2011…

·         400+ de copii testați

·         123 de copii beneficiari direcți (preșcolari, școlari și liceeni)

·         6 conferințe pentru profesori și părinți

·         1 acreditare Ministerul Educației pentru formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

·         1 serie de evenimente online – Romanian Gifted School Digital Conversations

·         42 de traineri din diverse domenii

·         2 mentori din SUA, 1 mentor din Europa

·         1 premiu internațional

·         1 festival internațional pentru copii

·         1 tabără anuală pentru copii

·         1 tabără anuală pentru adolescenți (în țară sau străinătate)

·         Tabere urbane de vară

·         75 evenimente interne

·         1 proiect cu fonduri europene

2020. Până acum ne-am bucurat de programele Gifted4All by Kleine Schule pentru preșcolari, școlari și adolescenți, iar din 2020 pornim într-o nouă aventură – lansăm prima școală din România pentru copiii cu abilități înalte – Romanian Gifted School. Sub acest nume vom desfășura toate activitățile grădiniței și școlii noastre.

Vă așteptăm în continuare să ne bucurăm de noi programe adresate copiilor cu abilități înalte (2-19 ani)!

Context

Specificul copiilor cu abilitāţi înalte – cu asincronie și dublā excepţionalitate – nu constă în deficienţa fizică, sau în capacitate redusā de gestionare a emoţiilor, a integrārii în mediu social, în vulnerabilitate, ci în mecanismele de accesare a informaţiei într-un mod adecvat, individualizat. Acesţia au nevoie de o educaţie în spiritul creativităţii că stimul al relaţiilor socio-emoționale, în accesarea resurselor și a circuitului informaţional al acestora, în conturarea unor valori personale și sociale validate de mediul de lucru de înaltā calitate, cu deschidere spre antreprenoriat și voluntariat, în strânsă legatură cu pedagogiile și metodele de lucru non-formale ce stimulează gândirea, creativitatea, analiză din cât mai multe perspective și implicarea în comunitate.

Cercetāri mondiale indicā faptul cā educaţia timpurie are o importanţā fundamentalā în formarea inteligenţei, creativitāţii, abilitāţilor și aptitudinilor; ele arătā cā de calitatea educaţiei, la o vârstā fragedā, depinde evoluţia omului în întregul sāu: la 3 ani fiecare copil este înzestrat (“gifted”), toţi mugurii dezvoltārii potenţialului sāu sunt activaţi: este creativ, este atent, doritor de învāţare, are simţul dreptāţii, are umor, e capabil sā se concentreze, e capabil de efort susţinut, și cel mai important, este motivat. Aceleași cercetāri arătā cā la 10 ani, inteligenţa și creativitatea sunt deja formate în proporţie de 95-98%, iar dupā aceastā vârstā copiii / adolescenţii întrā etapă de emancipare, când încā au nevoie de ghidaj pentru formarea valorilor reale.

Romanian Gifted School pune accent pe așa-numita fereastrā de oportunitate în educaţie: perioada de formare a abilitāţilor cognitive, sociale, afective și estetice care este foarte scurtā și se regāsește la vârsta cea mai fragedā a copilului (pânā la 12 ani).

Mai multe detalii despre copiii cu abilități înalte aici.

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

PREȘCOLARI (2-5 ANI)
ȘCOLARI (6-14 ANI)
LICEENI (15-19 ANI)


Proces de selecție

Etape de selecție

 1. trimiterea raportului de evaluare pe mail, dacă testarea a fost efectuată în altă parte, pentru o analiză din partea echipei noastre de specialiști
 2. testarea psihologică din care să reiasă  informații cu privire la coeficientul de inteligență congnitivă, emoțională, socială și comportamentală – mai multe informații aici.
 3. elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare
 4. o întâlnire individuală cu părinții în care să discutăm planul de intervenție
 5. propunerea de program  – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted School

Etape de înscriere

 1. Cererea de înscriere
 2. Cererea de transfer (dacă este cazul)
 3. Certificarea nivelului de limbă engleză (8+) – documente care să ateste nivelul dobândit
 4. Eseu în limba română și limba engleză

Beneficii

 • Tabere de vară atât în ţară (copii și adolescenți), cât şi în străinătate. Anual, cu sprijinul parţial sau total al sponsorilor noştri, putem pune la dispoziție 1-2 burse de participare. Bursele sunt puse la dispoziție în baza unor criterii de selecție.
 • Participări la festivaluri interne şi internaţionale.
 • Programe de internship (14+).
 • Posibilitatea de a vă implica ca voluntari în anumite activităţi din cadrul Romanian Gifted School (primiţi diplomă de voluntari necesară la dosarul de aplicare la facultate).

Evaluări sumative

Evaluările sumative sunt teste standardizate și au ca scop evaluarea unor competențe dobândite de-a lungul unei perioade de învățare. Romanian Gifted School merge pe teste standardizate internaționale. La Romanian Gifted School considerăm că este mult mai important să evaluezi competențele și abilitățile copiilor, nu doar cunoștințele.

CAMBRIDGE
SAT
IB

Romanian Gifted School – Model Educațional

CURRICULUM

Noutatea este datā de crearea curricularā adaptata nevoilor copiilor cu abilitāţi înalte, ţinând cont de:

 • etapele de dezvoltare psihologicā ale acestora
 • noile studii și cercetāri din domeniul neuroștiinţelor
 • psihopedagogia copiilor cu abilitāţi înalte

Programul educațional creat de echipa noastrā de psihologi, traineri, evaluatori de programe educaţionale este împārţit pe 4 domenii:

 1.  Gifted Brain Awareness  – creat pentru creșterea capacităților de învățare prin tehnici specifice (învațare rapidă, metoda Feurstein, Soroban, neuroștiințe pentru copii).
 2.  Gifted Social Skills  – programe de dezvoltare socială (internship (14+), implicare socială, competiții care pun acentual și pe abilitățile sociale, de lucru în echipă, programe pentru familiile copiilor înscriși la Romanian Gifted School).
 3.  Gifted Self Development – programe ce țin de dezvoltarea personală, educația caracterului (dezvoltare emoțională, coaching și mentoring, comunicare asertivă). Acestea cursuri transversale sunt adresate tuturor copiilor înscriși în cadrul Romanian Gifted School.
 4.  Gifted Subjects–programe de învățare transdisciplinară:
  • Gifted Social Sciences – scriere creativā, debate, public speaking, eticā, diplomaţie, responsabilitate financiarā, implicare civicā, antreprenoriat)
  • Gifted Applied Science (creativities) – fotografie, jurnalism, media, marketing pentru copii, film
  • Gifted Integrated Sciences (logicā-matematicā) – roboticā, mecatronicā, inginerie, arhitecturā, programare
  • Gifted Arts – gravurā, string art, incursiune în lumea artelor, design vestimentar, culorile și decorul, compoziţii vizuale, facilitare graficā

CU CINE ÎNVEȚI

Accentul, în programele dezvoltate de echipa noastrā, cade pe copil, însā în paralel e nevoie și de educaţia adulţilor – a cadrelor didactice și a pārinţilor. De aceea, orice nou trainer are nevoie în primul rând de formare în psihopedagogia copiilor „gifted”.

Mentori
Management
PSIHOLOGI
Traineri 2-5 ani
TRAINERI 6-12 ANI
TRAINERI 13-19 ANI

MENTORI

Joseph Renzulli
Joseph Renzulli
Sally Reis
Sally Reis
Taisir Yamin
Taisir Yamin

MANAGEMENT

Simona Mitrea
Simona MitreaFounder & Director of School
Oana Moșoiu
Oana MoșoiuCoordonator Program Educațional
Raluca Petre
Raluca PetreOffice Coordinator
Vasile Mitrea
Vasile MitreaIT

PSIHOLOGI

Oana Rogoz
Oana RogozPsiholog & Psihoterapeut
Diana Butnaru
Diana ButnaruPsiholog & Psihoterapeut

TRAINERI PREȘCOLARI 2,5-5 ANI

TRAINERI ȘCOLARI 6-8 ANI

Florina Iacob-Gheorghiță
Florina Iacob-GheorghițăÎnvățător
Adriana Popa
Adriana PopaÎnvățător Facilitator
Mihaela Coșescu
Mihaela CoșescuStorytelling
Elena Anghel
Elena AnghelCreierul Muzical
Alina-Maria Mărgulescu
Alina-Maria MărgulescuGrafician, Fashion Designer
Elena Berlo
Elena BerloArhitect, Grafician
Marilena Graur
Marilena GraurSTEM, Profesor de Fizică
Miky Doican
Miky DoicanTrainer
Dalia Octavia Pușcă
Dalia Octavia PușcăDicție, Teatru
Ana Marin
Ana MarinPublic Speaking
Ioana Costache
Ioana CostacheJaponeză
Carol Vargas
Carol VargasSpaniolă

TRAINERI ȘCOLARI 9-11 ANI

Florina Iacob-Gheorghiță
Florina Iacob-GheorghițăÎnvățător
Adriana Popa
Adriana PopaÎnvățător Facilitator
Mihaela Coșescu
Mihaela CoșescuStorytelling
Elena Anghel
Elena AnghelCreierul Muzical
Alina-Maria Mărgulescu
Alina-Maria MărgulescuGrafician, Fashion Designer
Elena Berlo
Elena BerloArhitect, Grafician
Marilena Graur
Marilena GraurSTEM, Profesor de Fizică
Miky Doican
Miky DoicanTrainer
Dalia Octavia Pușcă
Dalia Octavia PușcăDicție, Teatru
Ana Marin
Ana MarinPublic Speaking
Ioana Costache
Ioana CostacheJaponeză
Carol Vargas
Carol VargasSpaniolă
Mihai Grăjdeanu
Mihai GrăjdeanuBenzi Desenate

TRAINERI PREADOLESCENȚI 12-14 ANI

Adriana Popa
Adriana PopaTrainer Suport
Ana Marin
Ana MarinPublic Speaking
Andra Berilă
Andra BerilăAnimație
Carol Vargas
Carol VargasSpaniolă
Cristina Irod
Cristina IrodTrainer
Dalia Octavia Pușcă
Dalia Octavia PușcăDicție, Teatru
Elena Anghel
Elena AnghelCreierul Muzical
Elena Berlo
Elena BerloArhitect, Grafician
Ioana Costache
Ioana CostacheJaponeză
Marilena Graur
Marilena GraurSTEM, Profesor de Fizică
Mihai Grăjdeanu
Mihai GrăjdeanuBenzi Desenate / Facilitare Grafică
Miky Doican
Miky DoicanTrainer
Simona Ștefănescu
Simona ȘtefănescuTrainer, Economist

TRAINERI ADOLESCENȚI 15-17 ANI

Adriana Popa
Adriana PopaTrainer Suport
Ana Marin
Ana MarinPublic Speaking
Andra Berilă
Andra BerilăAnimație
Andrei Ciobanu
Andrei CiobanuArtist
Carol Vargas
Carol VargasSpaniolă
Cristina Irod
Cristina IrodTrainer
Dalia Octavia Pușcă
Dalia Octavia PușcăDicție, Teatru
Elena Anghel
Elena AnghelCreierul Muzical
Elena Berlo
Elena BerloArhitect, Grafician
Ioana Costache
Ioana CostacheJaponeză
Marilena Graur
Marilena GraurSTEM, Profesor de Fizică
Mihai Grăjdeanu
Mihai GrăjdeanuBenzi Desenate / Facilitare Grafică
Miky Doican
Miky DoicanTrainer
Simona Ștefănescu
Simona ȘtefănescuTrainer, Economist

ADOLESCENȚI 18-19 ANI

SAT / IB
SAT / IB