SELECȚIA ÎN CADRUL ROMANIAN GIFTED SCHOOL
SE REALIZEAZĂ PRIN TESTARE PSIHOLOGICĂ

Selecție prin testare psihologică

Procesul de selecție constă în două etape:

 1. Testarea psihologică
 2. Înscrierea

Dacă aveți un copil cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani, curios  și dornic să descopere tot felul de lucruri, îl așteptăm cu nerăbdare să ne cunoaștem!

Dacă aveți un școlar (5 ani și 11 luni  – 16 ani si 11 luni) isteț, îl așteptăm la testare. Click aici pentru detalii

După această primă etapă veți primi toate datele privitoare la parcurgerea pașilor de înscriere, în funcție de vârsta fiecărui candidat.

Atenție! La Romanian Gifted School se ține cont de toate cele trei vârste ale unui copil / adolescent – cognitivă, emoțională, socială (și comportamentul).

DE CE TESTARE
ÎNSCRIERE TESTARE PSIHOLOGICĂ
COPIL DEJA TESTAT PSIHOLOGIC
TESTARE INTELIGENȚE MULTIPLE
CHESTIONAR IDENTIFICARE ABILITĂȚI

Beneficii

 • Tabere de vară atât în ţară (copii și adolescenți), cât şi în străinătate. Anual, cu sprijinul parţial sau total al sponsorilor noştri, putem pune la dispoziție 1-2 burse de participare. Bursele sunt puse la dispoziție în baza unor criterii de selecție.
 • Participări la festivaluri interne şi internaţionale.
 • Programe de internship (14+).
 • Posibilitatea de a vă implica ca voluntari în anumite activităţi din cadrul Romanian Gifted School (primiţi diplomă de voluntari necesară la dosarul de aplicare la facultate).

După modelul programului Romanian Gifted School adresat școlarilor (6-17 ani), am pregătit și pentru preșcolari un program de evaluare și antrenament ce vizează dezvoltarea capacității cognitive – fluide (figurale, de logică) și a celei cristalizate (dobândire prin limbaj) – a motricității fine, a creierului kinestezic, dezvoltarea spriritului artistic și a talentului creativ, capacitatea de relaționare cu propriile emoții și cu cele ale grupului. Evaluările au ca scop descoperirea timpurie a capacităților cognitive, a eventualelor dificultăți de învățare (Dislexie, ADHD, Asperger), a comportamentului și a profilului emoțional.

Notă: copiii care în urma evaluării dovedesc că au capacități cognitive pe una dintre cele două dominante (inteligența fluidă (logică) și / sau cristalizată (limbaj)), dar au asociat un comportament necorespunzător (violență verbală și / sau fizică, patologii severe pe fond de substanță  – dificultate simtomatică (afecțiune)) –  vom recomanda intervenție de specialitate 1 la 1.

Inscrieri aici

Atenție: Neprezentarea la data și ora confirmate reciproc pe mail duce la pierderea sumei achitate.

Procesul de selecție constă în două etape:

1. Testarea psihologică

a) testarea psihologică  din care să reiasă  informații cu privire la coeficientul de inteligență congnitivă, emoțională, socială și comportamentală – mai multe informații aici.

b) elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare

c) o întâlnire individuală cu părinții în care să discutăm planul de intervenție

d) propunerea de program – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted School.

2. Etapa de înscriere

a) Cererea de înscriere

b) Cererea de transfer (dacă este cazul)

Înscrierile pentru programul școlii Romanin Gifted School sunt deschise până în luna august, inclusiv. Programul începe la jumătatea lunii septembrie pentru copii și la începutul lunii octombrie pentru adolescenți.

Testārile sunt individuale și se realizeazā în București pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsā între 5 ani și 11 luni și 8 ani și 3 luni; aceștia nu au nevoie de o pregātire prealabilā testārii psihologice.

Inscrieri aici

Scopul testării este identificarea profilului psihologic al copilului dumneavoastrā și participarea acestuia în cadrul Romanian Gifted School. Programul școlar inovativ este gândit împreunā cu psihologi, psihopedagogi și specialiști în educaţie și este pus la dispoziţie doar celor care îndeplinesc criteriile în urma testării/evaluārii psihologice.

De ce să identifici coefientul de inteligenţă al copilului? (click aici).

Testarea iniţialā are la bazā procesul de evaluare psihologicā. Aceastā testare este un demers știinţific centrat pe cunoașterea aprofundatā a persoanei. Testarea iniţialā ne oferā informaţii cu privire la coeficientul de inteligenţā congnitivā, emoţionalā, socialā și comportamentalā din suma probelor selectate din teste – teste cognitive, de personalitate, aptitudinale. În urma testārii iniţiale se generā un profil psihologic elaborat, care oferā psihologului o imagine clarā asupra adecvārii copilului la sarcinile de lucru, identificarea situaţiilor pentru care antrenamentul poate merge spre menţinerea coeficienţilor de inteligenţā sau spre stimularea acestora. Intrarea copilului în partea de program educaţional, sau nu, după caz, se face ţinându-se seama de analiza informaţiilor obtinute în urma testării și a protocolului de evaluare.

Procesul de selecție constă în testarea psihologică. „Harta” asupra modului în care copilul nostru preia și prelucrează informația ne ajută să înțelegem ce tip de intervenție e necesară. După această etapă, vom ști dacă raționamentul său este orientat spre cel fluid (cel înnăscut, non-verbal, logic) sau / și spre cel cristalizat (cel dobândit prin limbaj). Practic, ne va fi mult mai simplu să știm cum să construim învățarea atât timp cât punctul de plecare este dat de niște măsuratori standardizate și interpretate calitativ de psihologi.

Notă: Nu primim copii netestați de catre psihologii nostri.

Copiii care în urma evaluării dovedesc că au capacități cognitive ridicate – un coeficient înalt de inteligență cognitivă pe una dintre cele două dominante (inteligența fluidă (logică) și / sau cristalizată (limbaj)) –  dar au asociat un comportament necorespunzător (violență verbală și / sau fizică, patologii severe pe fond de substanță  – dificultate simtomatică (afecțiune)) –  vom recomanda intervenție de specialitate 1 la 1.

De ce să participi în cadrul Romanian Gifted School? (click aici).

Atenție:

 • Înscrierea pentru testare se poate realiza doar cu programare în prealabil, cu cel puțin 3 zile înainte.
 • Neprezentarea la data și ora confirmate reciproc pe mail duce la pierderea sumei achitate.

Procesul de selecție constă în două etape:

 1. Testarea psihologică

a)    testarea psihologică  din care să reiasă  informații  cu privire la coeficientul de inteligență congnitivă, emoțională, socială și comportamentală – mai multe informații aici.

b)    elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare

c)    o întâlnire individuală cu părinții în care să discutăm planul de intervenție

d)    propunerea de program  – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted School.

2. Etapa de înscriere

a)    Cererea de înscriere

b)    Cererea de transfer (dacă este cazul)

c)    Certificarea nivelului de limbă engleză (8+)  – documente care să ateste nivelul dobândit

Înscrierile pentru programul școlii Romanin Gifted School sunt deschise până în luna august, inclusiv. Programul începe la jumătatea lunii septembrie pentru copii și la începutul lunii octombrie pentru adolescenți.

Testārile  sunt individuale și se realizeazā în București pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsā între 8 ani și 6 luni și 11 ani și 5 luni; aceștia nu au nevoie de o pregātire prealabilā testārii psihologice.

Inscrieri aici

Scopul testării este identificarea profilului psihologic al copilului dumneavoastrā și participarea acestuia în cadrul Romanian Gifted School. Programul școlar inovativ este gândit împreunā cu psihologi, psihopedagogi și specialiști în educaţie și este pus la dispoziţie doar celor care îndeplinesc criteriile în urma testării/evaluārii psihologice.

De ce să identifici coefientul de inteligenţă al copilului? (click aici).

Testarea iniţialā are la bazā procesul de evaluare psihologicā. Aceastā testare este un demers știinţific centrat pe cunoașterea aprofundatā a persoanei. Testarea iniţialā ne oferā informaţii cu privire la coeficientul de inteligenţā congnitivā, emoţionalā, socialā și comportamentalā din suma probelor selectate din teste – teste cognitive, de personalitate, aptitudinale. În urma testārii iniţiale se generā un profil psihologic elaborat, care oferā psihologului o imagine clarā asupra adecvārii copilului la sarcinile de lucru, identificarea situaţiilor pentru care antrenamentul poate merge spre menţinerea coeficienţilor de inteligenţā sau spre stimularea acestora. Intrarea copilului în partea de program educaţional, sau nu, după caz, se face ţinându-se seama de analiza informaţiilor obtinute în urma testării și a protocolului de evaluare.

Procesul de selecție constă în testarea psihologică. „Harta” asupra modului în care copilul nostru preia și prelucrează informația ne ajută să înțelegem ce tip de intervenție e necesară. După această etapă, vom ști dacă raționamentul său este orientat spre cel fluid (cel înnăscut, non-verbal, logic) sau / și spre cel cristalizat (cel dobândit prin limbaj). Practic, ne va fi mult mai simplu să știm cum să construim învățarea atât timp cât punctul de plecare este dat de niște măsuratori standardizate și interpretate calitativ de psihologi.

Notă: Nu primim copii netestați de catre psihologii nostri.

Copiii care în urma evaluării dovedesc că au capacități cognitive ridicate – un coeficient înalt de inteligență cognitivă pe una dintre cele două dominante (inteligența fluidă (logică) și / sau cristalizată (limbaj)) –  dar au asociat un comportament necorespunzător (violență verbală și / sau fizică, patologii severe pe fond de substanță  – dificultate simtomatică (afecțiune)) –  vom recomanda intervenție de specialitate 1 la 1.

De ce să participi în cadrul Romanian Gifted School? (click aici)

Atenție:

 • Înscrierea pentru testare se poate realiza doar cu programare în prealabil, cu cel puțin 3 zile înainte.
 • Neprezentarea la data și ora confirmate reciproc pe mail duce la pierderea sumei achitate.

Procesul de selecție constă în două etape:

 1. Testarea psihologică

a)    testarea psihologică  din care să reiasă  informații  cu privire la coeficientul de inteligență congnitivă, emoțională, socială și comportamentală – mai multe informații aici.

b)    elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare

c)    o întâlnire individuală cu părinții în care să discutăm planul de intervenție

d)    propunerea de program  – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted School.

2. Etapa de înscriere

a)    Cererea de înscriere

b)    Cererea de transfer (dacă este cazul)

c)    Certificarea nivelului de limbă engleză (8+)  – documente care să ateste nivelul dobândit

d)   Eseu în limba română și limba engleză

Înscrierile pentru programul școlii Romanian Gifted School sunt deschise până în luna august, inclusiv. Programul școlii pentru grupa de vârstă 12-14 ani se deschide pe 5 octombrie.

Testārile  sunt individuale și se realizeazā în București pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsā între 11 ani și 6 luni și 14 ani și 4 luni; aceștia nu au nevoie de o pregātire prealabilā testārii psihologice.

Inscrieri aici

Scopul testării este identificarea profilului psihologic al copilului dumneavoastrā și participarea acestuia în cadrul Romanian Gifted School. Programul școlar inovativ este gândit împreunā cu psihologi, psihopedagogi și specialiști în educaţie și este pus la dispoziţie doar celor care îndeplinesc criteriile în urma testării/evaluārii psihologice.

De ce să identifici coefientul de inteligenţă al copilului? (click aici).

Testarea iniţialā are la bazā procesul de evaluare psihologicā. Aceastā testare este un demers știinţific centrat pe cunoașterea aprofundatā a persoanei. Testarea iniţialā ne oferā informaţii cu privire la coeficientul de inteligenţā congnitivā, emoţionalā, socialā și comportamentalā din suma probelor selectate din teste – teste cognitive, de personalitate, aptitudinale. În urma testārii iniţiale se genereazā un profil psihologic elaborat, care oferā psihologului o imagine clarā asupra adecvārii copilului la sarcinile de lucru, identificarea situaţiilor pentru care antrenamentul poate merge spre menţinerea coeficienţilor de inteligenţā sau spre stimularea acestora. Intrarea copilului în partea de program educaţional, sau nu, după caz, se face ţinându-se seama de analiza informaţiilor obtinute în urma testării și a protocolului de evaluare.

Procesul de selecție constă în testarea psihologică. „Harta” asupra modului în care copilul nostru preia și prelucrează informația ne ajută să înțelegem ce tip de intervenție e necesară. După această etapă, vom ști dacă raționamentul său este orientat spre cel fluid (cel înnăscut, non-verbal, logic) sau / și spre cel cristalizat (cel dobândit prin limbaj). Practic, ne va fi mult mai simplu să știm cum să construim învățarea atât timp cât punctul de plecare este dat de niște măsuratori standardizate și interpretate calitativ de psihologi.

Notă: Nu primim copii netestați de catre psihologii nostri.

Copiii care în urma evaluării dovedesc că au capacități cognitive ridicate – un coeficient înalt de inteligență cognitivă pe una dintre cele două dominante (inteligența fluidă (logică) și / sau cristalizată (limbaj)) –  dar au asociat un comportament necorespunzător (violență verbală și / sau fizică, patologii severe pe fond de substanță  – dificultate simptomatică (afecțiune)) –  vom recomanda intervenție de specialitate 1 la 1.

De ce să participi în cadrul Romanian Gifted School? (click aici)

Atenție:

 • Înscrierea pentru testare se poate realiza doar cu programare în prealabil, cu cel puțin 3 zile înainte.
 • Neprezentarea la data și ora confirmate reciproc pe mail duce la pierderea sumei achitate.

Procesul de selecție constă în două etape:

 1. Testarea psihologică

a)    testarea psihologică  din care să reiasă  informații  cu privire la coeficientul de inteligență congnitivă, emoțională, socială și comportamentală – mai multe informații aici.

b) testare de orientare în carieră

c)    elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare

d)    o întâlnire individuală cu părinții în care să discutăm planul de intervenție

e)    propunerea de program  – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted School.

2. Etapa de înscriere

a)    Cererea de înscriere

b)    Cererea de transfer (dacă este cazul)

c)    Certificarea nivelului de limbă engleză (8+)  – documente care să ateste nivelul dobândit

d)   Eseu în limba română și limba engleză

Înscrierile pentru programul școlii Romanian Gifted School sunt deschise până în luna august, inclusiv. Programul școlii pentru grupa de vârstă 15-17 ani se deschide pe 5 octombrie.

Testārile  sunt individuale și se realizeazā în București pentru adolescenți cu vârsta cuprinsā între 14 ani și 6 luni și 16 ani și 11 luni; aceștia nu au nevoie de o pregātire prealabilā testārii psihologice.

Inscrieri aici

Scopul testării este identificarea profilului psihologic al copilului dumneavoastrā și participarea acestuia în cadrul Romanian Gifted School. Programul școlar inovativ este gândit împreunā cu psihologi, psihopedagogi și specialiști în educaţie și este pus la dispoziţie doar celor care îndeplinesc criteriile în urma testării/evaluārii psihologice.

De ce să identifici coeficientul de inteligenţă al copilului? (click aici).

Testarea iniţialā are la bazā procesul de evaluare psihologicā. Aceastā testare este un demers știinţific centrat pe cunoașterea aprofundatā a persoanei. Testarea iniţialā ne oferā informaţii cu privire la coeficientul de inteligenţā congnitivā, emoţionalā, socialā și comportamentalā din suma probelor selectate din teste – teste cognitive, de personalitate, aptitudinale. În urma testārii iniţiale se genereazā un profil psihologic elaborat, care oferā psihologului o imagine clarā asupra adecvārii copilului la sarcinile de lucru, identificarea situaţiilor pentru care antrenamentul poate merge spre menţinerea coeficienţilor de inteligenţā sau spre stimularea acestora. Intrarea copilului în partea de program educaţional, sau nu, după caz, se face ţinându-se seama de analiza informaţiilor obtinute în urma testării și a protocolului de evaluare.

Procesul de selecție constă în testarea psihologică. „Harta” asupra modului în care copilul nostru preia și prelucrează informația ne ajută să înțelegem ce tip de intervenție e necesară. După această etapă, vom ști dacă raționamentul său este orientat spre cel fluid (cel înnăscut, non-verbal, logic) sau / și spre cel cristalizat (cel dobândit prin limbaj). Practic, ne va fi mult mai simplu să știm cum să construim învățarea atât timp cât punctul de plecare este dat de niște măsuratori standardizate și interpretate calitativ de psihologi.

Notă: Nu primim copii netestați. Copiii de 15-17 ani care se încadrează la Romanian Gifted School, încep cursurile în 5 octombrie 2020.

Copiii care în urma evaluării dovedesc că au capacități cognitive ridicate – un coeficient înalt de inteligență cognitivă pe una dintre cele două dominante (inteligența fluidă (logică) și / sau cristalizată (limbaj)) –  dar au asociat un comportament necorespunzător (violență verbală și / sau fizică, patologii severe pe fond de substanță  – dificultate simptomatică (afecțiune)) –  vom recomanda intervenție de specialitate 1 la 1.

De ce să participi în cadrul Romanian Gifted School? (click aici)

Atenție:

 • Înscrierea pentru testare se poate realiza doar cu programare în prealabil, cu cel puțin 3 zile înainte.
 • Neprezentarea la data și ora confirmate reciproc pe mail duce la pierderea sumei achitate.

Procesul de selecție constă în două etape:

1. Testarea pentru orientarea în carieră
2. Înscrierea pentru filiera IB sau SAT

1. Etapa de testare

a)    testare de orientare în carieră

b)    elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare

c)    o întâlnire individuală cu părinții și adolescentul în care să discutăm planul de intervenție

d)    propunerea de program  – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted School.

2. Etapa de înscriere

a)    Cererea de înscriere

b)    Cererea de transfer (dacă este cazul)

c)    Certificarea nivelului de limbă engleză (minim nivelul B2)  – documente care să ateste nivelul dobândit

d)    Eseu în limba română și limba engleză

Mai multe puteți citi aici despre IB (Bacalaureatul Internațional) și SAT (Bacalaureatul American).

Beneficii:

 • Internship-uri
 • Pregătire cu oameni specializați pe domeniul de studiuales (din IT, management de proiect, medicină, arte,
 • Acces gratuit pe platforma Renzullilearning.com
 • Tabere tematice în străinătate și/sau în țară.

Alte beneficii:

 • Programul Au-Pair

Mai multe informații despre programul educațional Romanian Gifted School – click aici.

CU CINE FACEM TESTAREA

Oana Rogoz
Oana RogozPsiholog & psihoterapeut
Sanda Petrescu
Sanda PetrescuPsiholog & Psiholog Clinician