STATISTICI

STATISTICI

Cine sunt copiii cu abilități înalte?

Din totalul copiilor unei țări, până la 25% sunt cu abilități înalte; pentru România acest lucru înseamnă aproximativ 500.000 de copii. 8% dintre acești copii sunt în zona București-Ilfov.

0.03% – Numarul olimpicilor

0.2% – Copii cu abilitati inalte cu deficiente fizice – motorii, de vaz sau auzi

2% – Copii cu abilitati inalte cu dificultati de invatare – Asperger, dislexie, ADHD

97.94% – Alti copii cu abilitati inalte

Specificul copiilor cu abilitāţi înalte – cu asincronie și dublā excepţionalitate – nu constă ȋn deficienţa fizică, sau în capacitate redusā de gestionare a emoţiilor, a integrārii in mediu social, în vulnerabilitate, ci în mecanismele de accesare a informaţiei ȋntr-un mod adecvat, individualizat. Acesţia au nevoie de o educaţie în spiritul creativităţii ca stimul al relaţiilor socio-emotionale, în accesarea resurselor și a circuitului informaţional al acestora, în conturarea unor valori personale și sociale validate de mediul de lucru de înaltā calitate, cu deschidere spre antreprenoriat și voluntariat, ȋn strânsă legatură cu pedagogiile și metodele de lucru non-formale ce stimulează gândirea, creativitatea, analiza din cât mai multe perspective și implicarea în comunitate.

Programul nostru pune accent pe așa numitā fereastrā de oportunitate în educaţie: perioada de formare a abilitāţilor cognitive, sociale, afective și estetice care este foarte scurtā și se regāsește la vârsta cea mai fragedā a copilului (pânā la 12 ani). Cercetāri mondiale indicā faptul cā educaţia timpurie are o importanţā fundamentalā în formarea inteligenţei, creativitāţii, abilitāţilor și aptitudinilor; ele aratā cā de calitatea educaţiei, la o vârstā fragedā, depinde evoluţia omului în intregul sāu: la 3 ani fiecare copil este înzestrat (“gifted”), toţi mugurii dezvoltārii potenţialului sāu sunt activaţi: este creativ, este atent, doritor de învāţare, are simţul dreptāţii, are umor, e capabil sā se concentreze, e capabil de efort susţinut, și cel mai important, este motivat. Aceleași cercetāri aratā cā la 10 ani, inteligenţa și creativitatea sunt deja formate în proporţie de 95-98%, iar dupā aceastā vârstā copiii / adolescenţii intrā etapa de emancipare, când încā au nevoie de ghidaj pentru formarea valorilor reale.

Tipologiile copiilor cu abilități înalte și caracteristicile acestora

Caracteristici:

 • Sunt conformiști
 • Sunt ușor identificabili în sisteme școlare
 • Perfomează la teste
 • Au rezultate școlare bune, chiar foarte bune
 • Stimă de sine bună (recunoaștere  în comunitate)

Caracteristici:

 • Sunt NONconformiști
 • Sunt greu identificabili în sisteme școlare
 • Sinusoidali
 • NU au rezultate școlare bune
 • Sunt frustrați pentru că sistemul școlar nu le confirmă și validează talentele și abilitāţile
 • Sunt încăpățânați
 • Intră în conflicte aducând argumente pertinente
 • Grad ridicat de creativitate
 • Calități de lideri
 • Spontani
 • Pasionați de domenii din afara ariei curriculare

Caracteristici:

 • Sunt timizi – inteligență emoțională scăzută, însă nivel emoțional crescut
 • Sunt copii cu ADHD, ASPERGER, DISLEXIE, ASINCRONIE
 • Sunt greu identificabili în sisteme școlare
 • NU au rezulte școlare bune
 • Sunt frustrați pentru că sistemul școlar nu le confirmă și validează talentele și abilitāţile
 • Își neagă talentul pentru a fi incluși în grupuri (adolescență)
 • Se simt nesiguri și neliniștiți
 • Foarte creativi
 • Pasionați de cunoaștere, însă în domenii din afara ariei curriculare

Caracteristici:

 • Au anumite deficiențe fizice: auz, văz, locomotorii
 • Prezintă simpome de stres, irascibilitate, nervozitate, încăpățânare
 • Își neagă dificultățile, invocând activitățile că fiind “plictisitoare” sau “proaste/inadecvate”
 • Prezintă, în unele cazuri, dificultăți în privința scrisului de mâna sau pot avea comportamente perturbatoare care fac dificilă finalizarea activităților

Efecte

Factorii de risc specifici copiilor cu abilităţi înalte, dacă nu beneficiază de o educaţie specifică nevoilor lor, sunt:

 • Lipsa de provocare sau plafonări foarte joase datorită neadecvării temelor curriculare
 • Asincronii interne
 • Insuficient timp de învăţare și desfășurarea de activităţi cu copii care nu au interese și abilităţi similar
 • Copiii cu abilităţi înalte, care nu întâlnesc altii copii cu care să împartă pasiunile lor, riscă să se simtă excluși, devenind aroganși sau mediocri (subperformanţi)
 • Copiii mult îndepartaţi de normă, cei cu abilităţile cele mai înalte, se confruntă cu cele mai multe dificultăţi. (Winner, 1996) (Este bine să vorbim cu copiii noștri despre capacităţile lor în anumite arii, pe care nu le putem avea în toate domeniile, pentru a le valida percepţiile proprii și a le încuraja încrederea în sine.)
 • Neidentificarea la timp a abilităţilor duce la plafonare
 • Dezvoltă mecanisme pentru “a da bine” în detrimentul dezvoltării abilităţilor şi a intereselor lor
 • Devin dependenţi de opiniile celor din jur – tendinţa de a verifica permanent dacă fac bine
 • Nu reuşesc să înveţe abilităţi şi atitudini necesare pentru autonomie
 • Sunt persoane normate
 • îşi pierd creativitatea
 • Pot abandona şcoala emoţional, mental sau chiar fizic – şcoala nu le indeplineşte nevoia de cunoaştere
 • Revoltă, atitudini defensive
 • Sunt abătuţi şi au resentimente ca urmare a faptului că s-au simţit respinşi şi neglijaţi
 • Sunt persoane care nu se conformează
 • Dificil de lucrat într-o clasă numeroasă cu ei
 • Dezvoltă rezistenţă la atacuri şi negare ca urmare a represaliilor la care sunt supuşi în anii de şcoală
 • Revoltă, atitudini defensive
 • Se simt descurajaţi, frustraţi, respinşi, neajutoraţi sau izolaţi
 • Dezvoltă un spirit sarcastic, lipsit de diplomaţie, frustare
 • Reacţionează cu încăpăţânare la critici, pe fondul nerăbdării de care dau dovadă