Scoala primara

Descoperă școala primară RGS

RGS oferă elevilor săi competența de a gândi, de a cerceta, abilitatea de a interacționa, de a comunica și de autoevaluare, abilitatea de cunoaștere de sine, prin rapoarte de evaluare cu descriptori bine definiți și măsurați de specialiștii școlii. Curricula academică este însoțită de o multitudine de inițiative, pentru a oferi elevilor o experiență completă prin activități și diverse evenimente specifice pentru comunitatea noastră: ateliere, workshop-uri și Exhibition (proiect de final de unitate)

Procesul de selecție

Procesul de selecție începe prin testarea și evaluarea copilului.

Scopul testării este identificarea profilului psihologic al copilului dumneavoastrā și participarea acestuia în cadrul Romanian Gifted School. Programul școlar inovativ este gândit împreunā cu psihologi, psihopedagogi și specialiști în educaţie și este pus la dispoziţie doar celor care îndeplinesc criteriile în urma testării/evaluārii psihologice.

După această primă etapă veți primi toate datele privitoare la parcurgerea pașilor de înscriere, în funcție de vârsta fiecărui candidat. La Romanian Gifted School se ține cont de toate cele trei vârste ale unui adolescent: cognitivă, emoțională, socială (și comportamentul).

Programează o testare

Înscrierile pentru anul școlar 2023-2024, încep în data de 25 Octombrie, 2022.

Curricula

Programa noastră școlară include:

 1. Gifted Brain Awareness  – creat pentru creșterea capacităților de învățare prin tehnici specifice (ATL – abordări ale abilităților de învățare; Inquiry Skills – abilități de investigare / cercetare; Techniques of asking – tehnica întrebărilor).
 2. Gifted Social Skills  – programe de dezvoltare socială (Activități – Exhibition) implicare socială, competiții care pun acentual și pe abilitățile sociale, de lucru în echipă, programe pentru familiile copiilor înscriși la Romanian Gifted School).
 3. Gifted Self Development – programe ce țin de dezvoltarea personală, educația caracterului (dezvoltare personală / emoțională, comunicare asertivă). Mișcare și sănătate. Acestea cursuri transversale sunt adresate tuturor copiilor înscriși în cadrul Romanian Gifted School.
 4. Gifted Subjects–programe de învățare transdisciplinară:
  1. Gifted Social Sciences  – storytelling, debate, limba română – scriere și structura limbii, limbi străine – engleză (limba de predare), japoneză, germană, științe sociale)
  2. Gifted Applied Science (creativities) – fotografie, jurnalism, media, teatru, film
  3. Gifted Integrated Sciences (logicā-matematicā) – matematică, roboticā, STEM tehnic și științe
  4. Gifted Arts – gravurā, string art, incursiune în lumea artelor, culorile și decorul, compoziţii vizuale, facilitare graficā

Competențele dezvoltate la RGS sunt cele ce țin de gândirea critică (thinking skills), capacitatea de a cerceta (resercher skills), de a socializa (social skills), de a comunica (communication skills), de a fi responsabil (self management).  

Competențele dezvoltate în clasele primare sunt:

Toate materiile sunt gândite transdisciplinar.

Metoda de învățare “gifted” are la bază o curricula ce aprofundează 6 mari teme:

 • Cine suntem? / Who we are? – Se pune accentul pe autocunoaștere, pe dezvoltarea unor relații armonioase cu membrii familiei, cu prietenii lor, dar și cu membrii comunității în care trăiesc. Studiul acestei teme îi încurajează și îi îndrumă pe elevi în cunoașterea eu-lui și a lor înșiși, a valorilor după care să se ghideze pe parcursul formării lor ca oameni.
 • Unde ne situăm ca timp și spațiu? / Where we are in place and time? – Tema dă ocazia copiilor să realizeze o incursiune în istoria omenirii, înțelegând, totodată, legătura dintre indivizi și societate, între perspectivele locale și cele globale. Tema le facilitează copiilor să afle cât mai multe lucruri despre tipuri de case, călătorii și expediții, exploratori și migrațiile omenirii.
 • Cum ne exprimăm? / How we express ourselves? – Copiii au ocazia să descopere și să aprecieze esteticul. Pentru a dezvolta relații sănătoase și arminoase cu cei din jurul lor, este important să-i învățăm pe copiii noștri cum să-și exprime ideile, sentimentele și emoțiile. Totodată, este necesar nu doar să caute și să găsească modalități prin care să-și dezvolte și să-și folosească creativitatea, dar și să aprecieze frumosul din jurul lor, în toate formele sale.
 • Cum funcționează lucrurile din jurul nostru? / How the world works? – Prin intermediul acestei teme, copiii reușesc să înțelegă impactul progreselor tehnologice asupra societății și a mediului înconjurător, pe lângă principiile științifice și felul în care oamenii le folosesc. Această temă este o incursiune în natură și în legile sale, incursiune ce ajută copiii să înțeleagă concepte vaste precum mediul biologic și societățile umane și felul în care acestea funcționează.
 • Cum este organizată societatea? / How we organize ourselves? – Copiii au ocazia să descopere structura și funcția organizațiilor existente în societate, activitățile economice și impactul lor asupra omenirii și a mediului înconjurător. Copiii reușesc astfel să înțeleagă structura și rolul fiecărei organizații, felul în care se iau deciziile pe plan financiar, economic și fiscal; cine are dreptul să ia decizii la nivel înalt, dar, mai ales, ce decizii are fiecare dreptul să ia.
 • Responsabilitățile comune pe care le avem pentru a proteja planeta / Sharing the planet – Copiii au ocazia să afle despre drepturi, obligații și care sunt acestea. Despre cum este bine sau nu să acționăm. Că fiecare acțiune personală face parte dintr-un ecosistem.

Matematica și scrierea în limba maternă (română) sunt singurele materii unde copiii pot lucra avansat, la nivelul standard sau la nivelul dificultății de învățare. La primar, lucrăm pe dezvoltarea manualității și a creativității, coroborate cu principiile “gifted”: profilul elevului rezultat din evaluarea WISC IV

Plecând de la evaluarea inițială, conținuturile sunt  adaptate pe nivelul abilităților înalte ale copilului, interesele acestuia, dezvoltarea motrică fină / grosieră, orientarea spre proces / rezultat, stilul de învățare vizual-spațial / secvențial-auditiv, dificulate de învățare suprapusă peste abilitatea înaltă – Disgrafie, Dislexie, Discalculie, Asperger, AD(H)D).

Program 
 • 8.00 – 14.00 program educațional.
 • 14.00-16.00 program proiecte / joacă  (inclus în preț) și cursuri opționale (astronomie, instrument, karate, soroban, dans, șah)
 • La cerere, programul 16.00-18.00 este oferit doar cu scop de supraveghere. Nu se fac activități educaționale.  

Școala urmărește educația copilului gifted care are profilul de mai jos:

 • CURIOȘI (INQUIRERS): doritori să-şi dezvolte curiozitatea naturală. Dobândesc deprinderile necesare astfel încât să conducă investigații și cercetări și să arate independență în învățare. Le place să învețe într-un mod activ și acordă importanţa necesară învăţării pe tot parcursul vieții.
 • INTERESAŢI DE CUNOAȘTERE (KNOWLEDGEABLE): Explorează concepte, idei și probleme care au semnificație locală și globală. Făcând acest lucru, achiziționează cunoștinte profunde și își dezvoltă înțelegerea unui șir extins și echilibrat de ramuri de studiu.
 • GÂNDITORI (THINKERS): Își exersează inițiativa prin aplicarea critică și creativă a deprinderilor de gândire cu scopul de a recunoaște și aborda probleme complexe, luând decizii etice și bine gândite.
 • COMUNICATIVI (COMMUNICATORS): Înțeleg și exprimă idei și informații cu încredere și creativitate în mai mult de o limbă și folosind o varietate de moduri de comunicare. Lucrează eficient și cu plăcere atunci când colaborează cu alții.
 • PRINCIPIALI (PRINCIPLED): Acționează cu integritate și onestitate, cu un simț puternic al corectitudinii, dreptății și respectului demnităţii individului, grupului sau comunității. Își asumă responsabilitatea propriilor acțiuni și consecințele care urmează.
 • DESCHIȘI (OPEN-MINDED): Înțeleg și își apreciează propria cultură și trecutul, sunt deschiși perspectivelor, valorilor și tradițiilor altor indivizi și comunități. Sunt obișnuiți să caute și să evalueze un șir de puncte de vedere și sunt dispuși să înveţe din propriile greşeli.
 • EMPATICI (CARING): Arată empatie, sensibilitate și respect față de nevoile și sentimentele altora. Se comportă astfel încât să intervină pozitiv în viaţa celor din jurul lor și a mediului înconjurător.
 • CURAJOȘI și RESPONSABILI (RISK-TAKERS): Abordează situațiile necunoscute cu calm și siguranţă de sine și manifestă deschidere pentru a explora roluri, idei și strategii noi. Sunt curajoși și fermi atunci când își apără convingerile.
 • ECHILIBRAȚI (BALANCED): Înțeleg importanța echilibrului intelectual, fizic și emotional pentru a obține bunăstarea lor și a celor din jur.
 • REFLEXIVI (REFLECTIVE): Acordă atenție profundă experienței personale și studiului personal. Sunt capabili să își evalueze și să își înțeleagă propriile puncte forte și limitări astfel încât să își consolideze cunoștințele și dezvoltarea personală.

Ce ne diferențiază de alte inițiative?

O echipă de profesioniști specializați în psihopedagogie pentru copiii cu abilități înalte

Conținut curricular bazat pe interese, abilități și talente

O echipă de psihologi dedicată observării sistemice a copiilor în școală cu care părinții se întâlnesc la intervale regulate

Cursuri gândite și implementate din toate ariile de interes ale copiilor facilitate de scriitori, ingineri IT, arhitecți, psihologi, economiști, laboranzi etc.

Instrumente internaționale de învățare Renzulli Learning, care îi ajută pe profesori să înțeleagă mai bine nevoile, motivațiile și punctele forte ale fiecărui copil, astfel încât să poată să se implice și să inspire mai eficient fiecare elev.

Antrenamente pentru a îndeplini misiunile individuale şi de echipă în diferite activităţi: trasurehunt, storytelling, dezvoltare personală, muzică, mindfulness, toate prin activităţi de educaţie nonformale asezonate cu zâmbete nenumărate.

Întrebări frecvente

Grupa 5-6 ani

Grupa 6-8 ani

Grupa 8-10 ani

 

Grupa 5-6 ani înseamnă grupa 0 și clasa a I-a  / Y1, Y2

Grupa 6-8 ani înseamnă clasa a II-a și a III-a / Y3, Y4

Grupa 8-10 ani înseamnă clasa a IV-a / Y5 

Notă: trecerea copiilor de la o grupă la alta și avansul materiilor se fac în funcție de analiza evoluției fiecărui copil și a grupului, ca întreg.  

Copiii care învață la RGS nu au teme pentru acasă. Începând cu grupa 8-10 ani au proiecte. Copiilor li se dozează timpul de studiu în funcție de vârstă, interese, dificultate de învățare (dacă există, suprapusă peste abilitatea înaltă) și motivația pentru învățare. 

Romanian Gifted School nu are ca obiectiv  crearea de noi concepte matematice sau de scriere, ci doar abordarea materiei este diferită. Unele conținuturi se realizeză în ritm mai alert sau mai lent, în funcție de ritmul fiecărui elev.  Unele conținuturi, dacă sunt considerate prea complicate pentru vârsta emoțională a copiilor (multă conceptualizare / teorie) și fără aplicabilitate, nu se fac la primar, ci la gimnaziu. Accentul cade pe deprinderea unor competențe transversale, nu pe acumulare de cunoștințe.   

Bursele se adresează doar elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani. Oferim anual 2 burse elevilor care doresc să schimbe lumea. (vezi programul de burse). 

Romanian Gifted School este școală acreditată pe curriculum britanic (BSO) și autorizată ca școală IBO*

Romanian Gifted School este autorizată de ARACIP prin adeverința nr. 3508 din 3 aprilie 2023 să funcționeze ca școală în sistemul educaţional din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, elevii școlarizați în unitatea de învățământ Romanian Gifted School beneficiind în România de dreptul de recunoaștere a diplomelor și a perioadelor de studii efectuate în aceleași condiții ca și elevii care au studiat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în sistemul de învățământ specific statului respectiv.

Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă adresați direct unității de învățământ la care doriți transferul.  

 

Romanian Gifted School is a Candidate School* for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that Romanian Gifted School believes is important for our students.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

Suntem curioși te cunoaștem. Dacă ai întrebări suplimentare, trimite-ne un mesaj folosind formularul alăturat.

Folosim cookies pentru a va oferi cea mai buna experienta folosind website-ul nostru. Puteti gasi mai multe informatii in politica de confidentialitate cat si politica cookies. Vezi politica de confidentialitate
Accept
Folosim cookies pentru a va oferi cea mai buna experienta folosind website-ul nostru. Puteti gasi mai multe informatii in politica de confidentialitate cat si politica cookies. Vezi politica de confidentialitate
Accept