Admitere

Cerințe pentru admiterea la RGS

SELECȚIA ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CADRUL ROMANIAN GIFTED SCHOOL SE REALIZEAZĂ PRIN TESTARE PSIHOLOGICĂ.

Etape de selecție

 • trimiterea raportului de evaluare pe mail, dacă testarea a fost efectuată în altă parte, pentru o analiză din partea echipei noastre de specialiști
 • testarea psihologică din care să reiasă  informații cu privire la coeficientul de inteligență congnitivă, emoțională, socială și comportamentală – mai multe informații aici.
 • elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare
 • o întâlnire individuală cu părinții în care să discutăm planul de intervenție
 • propunerea de program  – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted Scho

Etape de înscriere

 1. Cererea de înscriere
 2. Cererea de transfer (dacă este cazul)
 3. Certificarea nivelului de limbă engleză (8+) – documente care să ateste nivelul dobândit
 4. Eseu în limba română și limba engleză

Selecție prin testare psihologică

Procesul de selecție constă în două etape:

 1. Testarea psihologică
 2. Înscrierea

Dacă aveți un copil cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani, curios  și dornic să descopere tot felul de lucruri, îl așteptăm cu nerăbdare să ne cunoaștem! Click aici pentru detalii

Dacă aveți un școlar (5 ani și 11 luni  – 16 ani si 11 luni) isteț, îl așteptăm la testare. Click aici pentru detalii

După această primă etapă veți primi toate datele privitoare la parcurgerea pașilor de înscriere, în funcție de vârsta fiecărui candidat.

Atenție! La Romanian Gifted School se ține cont de toate cele trei vârste ale unui copil / adolescent – cognitivă, emoțională, socială (și comportamentul)

Beneficii

 • Tabere de vară atât în ţară (copii și adolescenți), cât şi în străinătate. Anual, cu sprijinul parţial sau total al sponsorilor noştri, putem pune la dispoziție 1-2 burse de participare. Bursele sunt puse la dispoziție în baza unor criterii de selecție.
 • Participări la festivaluri interne şi internaţionale.
 • Programe de internship (14+).
 • Posibilitatea de a vă implica ca voluntari în anumite activităţi din cadrul Romanian Gifted School (primiţi diplomă de voluntari necesară la dosarul de aplicare la facultate).

Evaluări sumative

Evaluările sumative sunt teste standardizate și au ca scop evaluarea unor competențe dobândite de-a lungul unei perioade de învățare. Romanian Gifted School merge pe teste standardizate internaționale. La Romanian Gifted School considerăm că este mult mai important să evaluezi competențele și abilitățile copiilor, nu doar cunoștințele.

Romanian Gifted School is a Candidate School* for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that Romanian Gifted School believes is important for our students.

 

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

tesza

De ce testare?

Testarea iniţială are la bază procesul de evaluare psihologică. Această testare este un demers știinţific centrat pe cunoașterea aprofundată a persoanei. Testarea iniţială ne oferă informaţii cu privire la coeficientul de inteligenţă congnitivă, emoţională, socială și comportamentală din suma probelor selectate din teste – teste cognitive, de personalitate, aptitudinale.

În urma testării iniţiale se generează un profil psihologic elaborat, care oferă psihologului o imagine clară asupra adecvării copilului la sarcinile de lucru, identificarea situaţiilor pentru care antrenamentul poate merge spre menţinerea coeficienţilor de inteligenţă sau spre stimularea acestora. Intrarea copilului în partea de antrenament metacognitiv se face ţinându-se seama de analiza informaţiilor și a protocolului de evaluare.

Copilul tău a trecut deja printr-o testare psihologică pentru identificarea coeficientului de inteligenta cognitiva. Copilul are un coeficient de logica matematica mare sau un coeficient lingvistic ridicat? Viteza de procesare si memorare deosebite?

Trimite-ne raportul pentru a-l selecta in comunitatea copiilor cu abilități înalte la e-mail: testari @ giftedschool.ro.

Te rugăm să menţionezi numele copilului, vârsta și orașul în care locuiește.

Procesul de selecție pe categorii de vârstă

După modelul programului Romanian Gifted School adresat școlarilor (6-17 ani), am pregătit și pentru preșcolari un program de evaluare și antrenament ce vizează dezvoltarea capacității cognitive – fluide (figurale, de logică) și a celei cristalizate (dobândire prin limbaj) – a motricității fine, a creierului kinestezic, dezvoltarea spriritului artistic și a talentului creativ, capacitatea de relaționare cu propriile emoții și cu cele ale grupului. Evaluările au ca scop descoperirea timpurie a capacităților cognitive, a eventualelor dificultăți de învățare (Dislexie, ADHD, Asperger), a comportamentului și a profilului emoțional. Click aici pentru video

Notă: copiii care în urma evaluării dovedesc că au capacități cognitive pe una dintre cele două dominante (inteligența fluidă (logică) și / sau cristalizată (limbaj)), dar au asociat un comportament necorespunzător (violență verbală și / sau fizică, patologii severe pe fond de substanță  – dificultate simtomatică (afecțiune)) –  vom recomanda intervenție de specialitate 1 la 1.

Inscrieri aici

Atenție: Neprezentarea la data și ora confirmate reciproc pe mail duce la pierderea sumei achitate.

Procesul de selecție constă în două etape:

1. Testarea psihologică

a) testarea psihologică  din care să reiasă  informații cu privire la coeficientul de inteligență congnitivă, emoțională, socială și comportamentală – mai multe informații aici.

b) elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare

c) o întâlnire individuală cu părinții în care să discutăm planul de intervenție

d) propunerea de program – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted School.

2. Etapa de înscriere

a) Cererea de înscriere

b) Cererea de transfer (dacă este cazul)

Înscrierile pentru programul școlii Romanin Gifted School sunt deschise până în luna august, inclusiv. Programul începe la jumătatea lunii septembrie pentru copii și la începutul lunii octombrie pentru adolescenți.

Testārile sunt individuale și se realizeazā în București pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsā între 5 ani și 11 luni și 8 ani și 3 luni; aceștia nu au nevoie de o pregātire prealabilā testārii psihologice.

Inscrieri aici

Scopul testării este identificarea profilului psihologic al copilului dumneavoastrā și participarea acestuia în cadrul Romanian Gifted School. Programul școlar inovativ este gândit împreunā cu psihologi, psihopedagogi și specialiști în educaţie și este pus la dispoziţie doar celor care îndeplinesc criteriile în urma testării/evaluārii psihologice.

De ce să identifici coefientul de inteligenţă al copilului? (click aici).

Testarea iniţialā are la bazā procesul de evaluare psihologicā. Aceastā testare este un demers știinţific centrat pe cunoașterea aprofundatā a persoanei. Testarea iniţialā ne oferā informaţii cu privire la coeficientul de inteligenţā congnitivā, emoţionalā, socialā și comportamentalā din suma probelor selectate din teste – teste cognitive, de personalitate, aptitudinale. În urma testārii iniţiale se generā un profil psihologic elaborat, care oferā psihologului o imagine clarā asupra adecvārii copilului la sarcinile de lucru, identificarea situaţiilor pentru care antrenamentul poate merge spre menţinerea coeficienţilor de inteligenţā sau spre stimularea acestora. Intrarea copilului în partea de program educaţional, sau nu, după caz, se face ţinându-se seama de analiza informaţiilor obtinute în urma testării și a protocolului de evaluare.

Procesul de selecție constă în testarea psihologică. „Harta” asupra modului în care copilul nostru preia și prelucrează informația ne ajută să înțelegem ce tip de intervenție e necesară. După această etapă, vom ști dacă raționamentul său este orientat spre cel fluid (cel înnăscut, non-verbal, logic) sau / și spre cel cristalizat (cel dobândit prin limbaj). Practic, ne va fi mult mai simplu să știm cum să construim învățarea atât timp cât punctul de plecare este dat de niște măsuratori standardizate și interpretate calitativ de psihologi.

Notă: Nu primim copii netestați de catre psihologii nostri.

Copiii care în urma evaluării dovedesc că au capacități cognitive ridicate – un coeficient înalt de inteligență cognitivă pe una dintre cele două dominante (inteligența fluidă (logică) și / sau cristalizată (limbaj)) –  dar au asociat un comportament necorespunzător (violență verbală și / sau fizică, patologii severe pe fond de substanță  – dificultate simtomatică (afecțiune)) –  vom recomanda intervenție de specialitate 1 la 1.

De ce să participi în cadrul Romanian Gifted School? (click aici).

 

Atenție:

 • Înscrierea pentru testare se poate realiza doar cu programare în prealabil, cu cel puțin 3 zile înainte.
 • Neprezentarea la data și ora confirmate reciproc pe mail duce la pierderea sumei achitate.

Procesul de selecție constă în două etape:

 1. Testarea psihologică

a)    testarea psihologică  din care să reiasă  informații  cu privire la coeficientul de inteligență congnitivă, emoțională, socială și comportamentală – mai multe informații aici.

b)    elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare

c)    o întâlnire individuală cu părinții în care să discutăm planul de intervenție

d)    propunerea de program  – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted School.

2. Etapa de înscriere

a)    Cererea de înscriere

b)    Cererea de transfer (dacă este cazul)

c)    Certificarea nivelului de limbă engleză (8+)  – documente care să ateste nivelul dobândit

Înscrierile pentru programul școlii Romanin Gifted School sunt deschise până în luna august, inclusiv. Programul începe la jumătatea lunii septembrie pentru copii și la începutul lunii octombrie pentru adolescenți.

Testārile  sunt individuale și se realizeazā în București pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsā între 8 ani și 6 luni și 11 ani și 5 luni; aceștia nu au nevoie de o pregātire prealabilā testārii psihologice.

Inscrieri aici

Scopul testării este identificarea profilului psihologic al copilului dumneavoastrā și participarea acestuia în cadrul Romanian Gifted School. Programul școlar inovativ este gândit împreunā cu psihologi, psihopedagogi și specialiști în educaţie și este pus la dispoziţie doar celor care îndeplinesc criteriile în urma testării/evaluārii psihologice.

De ce să identifici coefientul de inteligenţă al copilului? (click aici).

Testarea iniţialā are la bazā procesul de evaluare psihologicā. Aceastā testare este un demers știinţific centrat pe cunoașterea aprofundatā a persoanei. Testarea iniţialā ne oferā informaţii cu privire la coeficientul de inteligenţā congnitivā, emoţionalā, socialā și comportamentalā din suma probelor selectate din teste – teste cognitive, de personalitate, aptitudinale. În urma testārii iniţiale se generā un profil psihologic elaborat, care oferā psihologului o imagine clarā asupra adecvārii copilului la sarcinile de lucru, identificarea situaţiilor pentru care antrenamentul poate merge spre menţinerea coeficienţilor de inteligenţā sau spre stimularea acestora. Intrarea copilului în partea de program educaţional, sau nu, după caz, se face ţinându-se seama de analiza informaţiilor obtinute în urma testării și a protocolului de evaluare.

Procesul de selecție constă în testarea psihologică. „Harta” asupra modului în care copilul nostru preia și prelucrează informația ne ajută să înțelegem ce tip de intervenție e necesară. După această etapă, vom ști dacă raționamentul său este orientat spre cel fluid (cel înnăscut, non-verbal, logic) sau / și spre cel cristalizat (cel dobândit prin limbaj). Practic, ne va fi mult mai simplu să știm cum să construim învățarea atât timp cât punctul de plecare este dat de niște măsuratori standardizate și interpretate calitativ de psihologi.

Notă: Nu primim copii netestați de catre psihologii nostri.

Copiii care în urma evaluării dovedesc că au capacități cognitive ridicate – un coeficient înalt de inteligență cognitivă pe una dintre cele două dominante (inteligența fluidă (logică) și / sau cristalizată (limbaj)) –  dar au asociat un comportament necorespunzător (violență verbală și / sau fizică, patologii severe pe fond de substanță  – dificultate simtomatică (afecțiune)) –  vom recomanda intervenție de specialitate 1 la 1.

De ce să participi în cadrul Romanian Gifted School? (click aici)

 

Atenție:

 • Înscrierea pentru testare se poate realiza doar cu programare în prealabil, cu cel puțin 3 zile înainte.
 • Neprezentarea la data și ora confirmate reciproc pe mail duce la pierderea sumei achitate.

Procesul de selecție constă în două etape:

 1. Testarea psihologică

a)    testarea psihologică  din care să reiasă  informații  cu privire la coeficientul de inteligență congnitivă, emoțională, socială și comportamentală – mai multe informații aici.

b) testare de orientare în carieră

c)    elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare

d)    o întâlnire individuală cu părinții în care să discutăm planul de intervenție

e)    propunerea de program  – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted School.

2. Etapa de înscriere

a)    Cererea de înscriere

b)    Cererea de transfer (obligatoriu)

c)    Certificarea nivelului de limbă engleză (8+)  – documente care să ateste nivelul dobândit

d)   Eseu în limba română și limba engleză

Înscrierile pentru programul școlii Romanian Gifted School sunt deschise până în 20 august. 

Testārile  sunt individuale și se realizeazā în București pentru adolescenți cu vârsta cuprinsā între 13 ani și 6 luni și 15 ani și 11 luni; aceștia nu au nevoie de o pregātire prealabilā testārii psihologice.

Inscrieri aici

Scopul testării este identificarea profilului psihologic al copilului dumneavoastrā și participarea acestuia în cadrul Romanian Gifted School. Programul școlar inovativ este gândit împreunā cu psihologi, psihopedagogi și specialiști în educaţie și este pus la dispoziţie doar celor care îndeplinesc criteriile în urma testării/evaluārii psihologice.

De ce să identifici coeficientul de inteligenţă al copilului? (click aici).

Testarea iniţialā are la bazā procesul de evaluare psihologicā. Aceastā testare este un demers știinţific centrat pe cunoașterea aprofundatā a persoanei. Testarea iniţialā ne oferā informaţii cu privire la coeficientul de inteligenţā congnitivā, emoţionalā, socialā și comportamentalā din suma probelor selectate din teste – teste cognitive, de personalitate, aptitudinale. În urma testārii iniţiale se genereazā un profil psihologic elaborat, care oferā psihologului o imagine clarā asupra adecvārii copilului la sarcinile de lucru, identificarea situaţiilor pentru care antrenamentul poate merge spre menţinerea coeficienţilor de inteligenţā sau spre stimularea acestora. Intrarea copilului în partea de program educaţional, sau nu, după caz, se face ţinându-se seama de analiza informaţiilor obtinute în urma testării și a protocolului de evaluare.

Procesul de selecție constă în testarea psihologică. „Harta” asupra modului în care copilul nostru preia și prelucrează informația ne ajută să înțelegem ce tip de intervenție e necesară. După această etapă, vom ști dacă raționamentul său este orientat spre cel fluid (cel înnăscut, non-verbal, logic) sau / și spre cel cristalizat (cel dobândit prin limbaj). Practic, ne va fi mult mai simplu să știm cum să construim învățarea atât timp cât punctul de plecare este dat de niște măsuratori standardizate și interpretate calitativ de psihologi.

Notă: Nu primim adolescenți netestați. 

Copiii care în urma evaluării dovedesc că au capacități cognitive ridicate – un coeficient înalt de inteligență cognitivă pe una dintre cele două dominante (inteligența fluidă (logică) și / sau cristalizată (limbaj)) –  dar au asociat un comportament necorespunzător (violență verbală și / sau fizică, patologii severe pe fond de substanță  – dificultate simptomatică (afecțiune)) –  vom recomanda intervenție de specialitate 1 la 1.

De ce să participi în cadrul Romanian Gifted School? (click aici)

 

Atenție:

 • Înscrierea pentru testare se poate realiza doar cu programare în prealabil, cu cel puțin 3 zile înainte.
 • Neprezentarea la data și ora confirmate reciproc pe mail duce la pierderea sumei achitate.

Procesul de selecție constă în două etape și se adresează doar elevilor care sunt înscriși la RGS sau care vor să se transfere de la alte licee internaționale – IBO sau BSO:

1. Testarea pentru orientarea în carieră
2. Înscrierea pentru filiera DP-IBO sau A LEVEL (ultimii doi ani de studiu)

1. Etapa de testare

a)    testare de orientare în carieră

b)    elaborarea de către specialiștii nostri a unui raport din suma probelor rezultate din testare

c)    o întâlnire individuală cu părinții și adolescentul în care să discutăm planul de intervenție

d)    propunerea de program  – propunerea detaliată este pusă la dispoziția celor ce se încadrează să participe în cadrul Romanian Gifted School.

2. Etapa de înscriere

a)    Cererea de înscriere

b)    Cererea de transfer (obligatoriu)

c)    Certificarea nivelului de limbă engleză (minim nivelul B2)  – documente care să ateste nivelul dobândit

d)    Eseu în limba română și limba engleză

Mai multe puteți citi aici despre IB (Bacalaureatul Internațional) și A Level (Bacalaureatul Englezesc – Cambridge) Click aici pentru video

Beneficii:

Alte beneficii:

Programează o evaluare pentru preșcolari (4-5 ani)

După modelul școlii Romanian Gifted School pentru copii și adolescenți (6-17 ani), am pregătit și pentru preșcolari un program de evaluare și antrenament ce vizează dezvoltarea capacității cognitive – fluide (figurale, de logică) și a celei cristalizate (dobândire prin limbaj) – a motricității fine, a creierului kinestezic, dezvoltarea spiritului artistic și a talentului creativ, capacitatea de relaționare cu propriile emoții și cu cele ale grupului. Evaluările au ca scop descoperirea timpurie a capacităților cognitive, a eventualelor dificultăților de învățare (Dislexie, ADHD, Asperger), a comportamentului și a profilului emoțional.

Evaluarea durează  2 h (1 h copilul și 1 h părintele) și se desfășoară în fiecare vineri. Întâlnirea cu părinții are loc separat, la o dată ulterioară, anunțată pe e-mail, împreună cu raportul. Evaluarea se desfășoară la sediul RGS.
Etapa de evaluare se face doar cu scopul de a înscrie copilul la grădinița Romanian Gifted School.

Beneficii:
 – 1 oră evaluare copil
 – 1 fișă evaluare, pe e-mail
 – 1 oră întâlnire individuală cu echipa noastră de specialiști

 

Programează o testare (6 ani - 16 ani)

Testarea psihometrică durează  2 h (1 la 1 cu specialistul) și se desfășoară conform disponibilității de pe site. Întâlnirea cu părinții are loc separat, la o dată ulterioară, anunțată pe e-mail, împreună cu raportul.

Suntem curioși te cunoaștem. Dacă ai întrebări suplimentare, trimite-ne un mesaj folosind formularul alăturat.

Folosim cookies pentru a va oferi cea mai buna experienta folosind website-ul nostru. Puteti gasi mai multe informatii in politica de confidentialitate cat si politica cookies. Vezi politica de confidentialitate
Accept
Folosim cookies pentru a va oferi cea mai buna experienta folosind website-ul nostru. Puteti gasi mai multe informatii in politica de confidentialitate cat si politica cookies. Vezi politica de confidentialitate
Accept